Klapy dymowe i przewietrzające

Klapy dymowe i przewietrzające

Klapy dymowe przeznaczone są przede wszystkim do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru.


W przypadku zaistnienia pożaru, aż 85% wypadków śmiertelnych spowodowanych jest przez zaczadzenie. Zastosowanie klap dymowych pozwala się przed tym uchronić. Otwarcie klap dymowych następuje automatycznie. Trujące gazy wydzielające się podczas pożaru uchodzą do atmosfery. Usunięcie duszącego i ograniczającego widoczność dymu umożliwia ucieczkę osób z terenu zagrożenia, a równocześnie ułatwia straży pożarnej skuteczniejsze przeprowadzenie akcji gaśniczej.

Schemat klapy dymowej:
Klapa dymowa schemat
Legenda:
1. Siłownik pneumatyczny
2. Wyzwalacz termiczny
3. Instalacja pneumatyczna
4. Skrzynka alarmowa
    4.1 Wyzwalacz elektryczny
    4.2 Ręczna dźwignia alarmowa
    4.3 Nabój z CO2
5. Centrala systemu przeciwpożarowego
6. Ręczny przycisk alarmowy
7. Czujka dymowa lub temperaturowa

Nasze realizacje


Copyright © 2014 by Al-Pol & FLK Media. All Rights Reserved.